Vizsgateszt


A CooSpace keretrendszerben létrehozott kérdésbankra és kérdéssor-tárra építve, az online vizsgáztatás megvalósításának utolsó lépéseként létre kell hoznunk a vizsgatesztet, amely tulajdonképpen egy tesztbeállítási és időzítési feladat. A tesztírás biztonságos körülmények közötti megvalósítását több beállítási lehetőség is segíti: többek között megadhatjuk a teszt kezdésének és befejezésének időpontját; a tesztkitöltésre rendelkezésre álló időt; a teszt megkezdéséhez szükséges egyedi jelszót; a maximális kitöltésszámot és a kérdések véletlenszerű sorrendjét. A teszt értékelését – köszönhetően a kérdések szerkesztésekor beállított helyes megoldásoknak és az értékelési beállításoknak (pont, százalék, minősítés… stb.) – a rendszer automatikusan elvégzi, és opcionális a hallgatóknak is kijelzi. Az oktató számára pedig statisztikák is készülnek az eredményekről, amelyek exportálhatók is.

Kitöltők részére

Az alábbiakban egy rövid segédlet olvasható az online teszt kitöltéséhez.

 

Az online vizsgáztatás folyamata röviden

Itt egy rövid vázlatos összefoglalót talál a CooSpaceben történő vizsgáztatásról az első lépéstől az utolsóig.

Az elektronikus vizsgáztatás folyamata (összefoglaló)

Új teszt létrehozása

Új vizsgatesztet az alábbi módon tud létrehozni.

Teszt beállítása

A létrehozott tesztben még be kell állítani a pontozó és az osztályozó algoritmus paramétereit és csatolni kell hozzá kérdéssort.

Kitöltők hozzárendelése azonosító alapján

Lehetséges azonosító lista alapján hozzárendelni a kitöltőket a teszthez. Ezt a funkciót akkor célszerű használni, amikor nem lehetséges szerepkör szerint hozzárendelés.

 

Eredmények, kitöltések megtekintése, statisztika


A vizsga eredményei a vizsga nevére kattintva érhetőek el a színtérből.

Hallgatói nézet oktatóknak

A vizsga létrehozása és beállítása után lehetősége van a kiírónak, hogy a kitöltők szemszögéből ellenőrizze a beállításokat és a kérdéssort.

Névsor nyomtatása

Lehetőség van névsor nyomtatására az alábbi módon.