Személyes

Profil

A CooSpace felhasználójaként egy saját profillal (virtuális „névjeggyel”) rendelkezik. Ennek bizonyos adatai (pl. email cím) a tanulmányi rendszer nyilvántartásából kerülnek át, mely adatok egy része módosítható. Megadhatók további adatok (pl. skype azonosító, nyelvismeret... stb.), és profilkép (fotó) is feltölthető. Szintén a felhasználó adatlapján van lehetőség az általános eseményértesítők beállítására is.

Naptár
Személyes naptár - 2. rész
A CooSpace rendszer számos olyan adatot rögzít, amelyek valamilyen módon határidőhöz, vagy idő-intervallumhoz kötődnek. Ezen adatok összessége határozza meg egy oktató, egy hallgató beosztását, elfoglaltságát. Ezért a CooSpace minden felhasználója számára saját naptárat biztosít, amelyben a tevékenységek, elfoglaltságok összesítve láthatók. A naptárban az egyes színterek rétegeket alkotnak, amelyeket a felhasználó egyszerűen ki és bekapcsolhat. A naptárhoz szabványos felületen adatot szolgáltathat az ETR és a Modulo, illetve lehetőség van az adatok Exchange-szerver felé vagy épp webes naptár-alkalmazások felé történő szinkronizálására.

Dokumentumtár

Mire használható a személyes dokumentumtár?

A személyes dokumentumtárban tárolt fájlokhoz senki más nem fér hozzá, csak a tulajdonosa. Az itt tárolt dokumentumokat megoszthatjuk színterek számára vagy konkrét személyek számára.

Kérdésbank

Mire használható a személyes kérdésbank?

A személyes kérdésbankban mappákba rendezve kérdéseket tudunk létrehozni, amely kérdésekből utána kérdéssorokat lehet összeállítani, a kérdéssorok pedig felhasználhatóak öntesztként, vizsgatesztként és kérdőívként is. Az itt tárolt kérdésekhez csak a tulajdonosuk fér hozzá.

Kérdéssorok

Mire használhatóak a személyes kérdéssorok?

A személyes Kérdéssorok alatt tárolhatja a kérdésbankban léterhozott kérdésekből összeállított kérdéssorait, amelyekhez csak Önnek van hozzáférése. A létrehozott kérdéssorok felhasználhatóak gyakorlótesztként, vizsgatesztként és kérdőívként is.

Fogalomtár

Mire jó a személyes fogalomtár?

 

A személyes fogalomtárban témák szerint rendezve hozhat létre definíciókat, fogalompárokat, idegennyelvi szószedeteket, majd ezeket az egyes színterekben elérhetővé teheti az adott színtér résztvevői számára.

 

Jegyzetek

A jegyzetelés lehetőségét a CooSpace színtér- és eszközszinten is biztosítja. Ez azt jelenti, hogy elemi eszközök szintjén lehet saját, mások számára nem látható jegyzetek írni. Ezek részben láthatóak az adott színtér adott eszközében, részben pedig összesítve is megtekinthetőek a Személyes menüpont Jegyzetek menüpontjában.

Trainer

01trener_ios640x960_splash02.jpg

A CooSpace trainer egy mobil alkalmazás, amely segítségével kifejezéspárokat lehet könnyen, akár multimédiás támogatással elsajátítani. A CooSpace minden felhasználója létrehozhat és megoszthat ilyen jellegű tartalmakat, és a telefonja segítségével ezeket megtanulhatja.